1) SPOSOBY PŁATNOŚĆI

Dokonując zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.beautyukcosmetics.pl masz możliwość wyboru spośród dostępnych form płatności:

Tpay.com (dawne Transferuj.pl)

Przy tej formie płatności, zostaniesz automatycznie przekierowana/y na stronę Tpay.com, gdzie w bezpiecznym, zaszyfrowanym połączeniu możesz zalogować się na swoje konto bankowe oraz w szybki i wygodny sposób dokonać płatności. Jeżeli nie posiadasz konta w Tpay.com, możesz je założyć lub dokonać płatności jako Gość serwisu.

Płatność za pobraniem

Przy tej tradycyjnej formie płatności, za przesyłkę zapłacisz bezpośrednio przy jej odbiorze. Opłatę za swoje zamówienie uiścisz wówczas u kuriera, który dostarczy przesyłkę na wskazany przez Ciebie adres.

Płatność przelewem tradycyjnym

Przelew możesz wykonać za pośrednictwem portalu swojego banku, bezpośrednio w placówce banku lub na poczcie. 

Dane do przelewu

VIVECA Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 33
02-495 Warszawa

Numer konta mBank: 46114020620000544177001003

W polu "tytułem" prosimy podać numer zamówienia. Prosimy pamiętać, że pieniądze wysłane przelewem bankowym mogą do nas dotrzeć w różnym czasie w zależności od aktualnych procedur bankowych. 

Płatność przy odbiorze osobistym

Wybierając opcję odbioru osobistego, opłatę za zamówienie możesz uiścić także gotówkowo, odbierając swoje zamówienie.

hgh

2) CZAS DOSTAWY

Dostawy zamówień złożonych w sklepie internetowym marki BEAUTY UK są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, PACZKOMATÓW InPost oraz POCZTY POLSKIEJ. Kurier dostarcza zamówienie w terminie od 1 do 3 dni roboczych bezpośrednio na dowolny adres w Polsce podany w zamówieniu. Za pośrednictwem systemu paczkomatów InPost przesyłka jest gotowa do odbioru w terminie od 1 do 3 dni roboczych. Poczta dostarcza przesyłki w terminie od 3 do 5 dni (list polecony) lub od 1 do 3 dni (list priorytetowy). Prosimy uwzględnić, że podany czas dostawy jest określony szacunkowo, gdyż wiele czynników może mieć wpływ na jego skrócenie lub wydłużenie.

Czas dostawy liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty (przy płatnościach za pośrednictwem Tpay.com) lub od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (przy płatnościach za pobraniem).

Zamówienie z opcją odbioru osobistego należy odebrać z ciągu 7 dni, chyba że zostanie uzgodniony ze Sprzedawcą inny termin.

hgh

3) KOSZT DOSTAWY

Gdy Twoje zamówienie osiągnie wartość min. 150 PLN nie zapłacisz za koszty przesyłki na podany przez Ciebie adres!

Przy zamówieniu poniżej 150 złotych za przesyłkę zapłacisz :

- 8 zł, w przypadku przesyłki pocztowej listem poleconym, opłaconej za pośrednictwem systemu Tpay.com lub przelewem tradycyjnym,

- 9,5 zł, w przypadku przesyłki pocztowej listem priorytetowym, opłaconej za pośrednictwem systemu Tpay.com lub przelewem tradycyjnym,

- 11,90 zł w przypadku przesyłki za pośrednictwem Paczkomatu InPost, opłaconej za pośrednictwem systemu Tpay.com lub przelewem tradycyjnym,

- 16 zł, w przypadku przesyłki kurierskiej opłaconej za pośrednictwem systemu Tpay.com lub przelewem tradycyjnym,

- 19 zł, w przypadku przesyłki kurierskiej pobraniowej.

Wybierając odbiór osobisty zamówienia, nie ponosisz kosztów dostawy.

hgg

4) REKLAMACJA TOWARU

VIVECA Sp. z o.o. odpowiada wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności produktu (towaru) z Umową Sprzedaży należy składać pisemnie na adres VIVECA Sp. z o.o., ul. Kościuszki 33, 02-495 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@beautyukcosmetics.pl

Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, wówczas Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu pozbawionego wad fizycznych lub prawnych przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeśli wymiana lub naprawa są możliwe lub nie wymają nadmiernych kosztów, wtedy Sprzedawca ma obowiązek wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych wcześniej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli VIVECA Sp. z o.o. nie zdołała uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, wówczas Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeśli wada była nieistotna.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Do reklamacji prosimy załączyć dowód zakupu w postaci paragonu (dla reklamacji składanych w formie pisemnej) lub jego skanu (dla reklamacji składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej)

W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Kościuszki 33, 02-495 Warszawa. Koszty reklamacji pokrywa Sprzedawca, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca zwróci Klientowi obiektywną wartość kosztów przesyłki, tzn. taką, jaka w danych okoliczności była konieczna, aby w sposób prawidłowy i bezpieczny odesłać towar. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady Produktu, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Reklamowany towar (na prośbę VIVECA Sp. z o.o.), może zostać przesłany przez Klienta również za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez VIVECA Sp. z o.o.. Aby zwrócić towar w taki sposób, należy skontaktować się z VIVECA Sp. z o.o. za pośrednictwem maila sklep@beautyukcosmetics.pl w celu umówienia terminu odbioru towaru przez firmę kurierską. Koszt przeslania reklamowanego towaru dokonany za pośrednictwem firmy kurierskiej na podstawie wymienionych warunków ponosi VIVECA Sp. z o.o. Przesłanie produktów reklamowanych w formie przesyłki kurierskiej pobraniowej nie będzie akceptowany.

VIVECA Sp. z o.o. ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, VIVECA Sp. z o.o. poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeśli Klient wiedział o wadzie Produktu w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

WAŻNE TERMINY REKLAMACYJNE.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Jeżeli Klientem jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeśli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

hgh

5) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupujący ma możliwość odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobą trzecią, inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed jego upływem. 

Jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać przesłane w formie pisemnej na adres: VIVECA Sp. z o.o., ul, Kościuszki 33, 02-495 Warszawa lub za pośrednictwem poczty email na adres sklep@beautyukcosmetics.pl. Jeśli skorzystają Państwo z elektronicznej formy przekazania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie prześlemy do Państwa potwierdzenie otrzymania takiej informacji na trwałym nośniku – poprzez pocztę elektroniczną.

Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy prosimy załączyć dowód zakupu w postaci paragonu (dla oświadczeń składanych w formie pisemnej) lub jego skanu (dla oświadczeń składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej)

W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia Kupującego oraz VIVECA Sp. z o.o. podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim je otrzymał, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. O ile zwrot towaru dokonywany jest wraz ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu, wówczas do przesyłki Klient winien załączyć oświadczenie o odstąpieniu (Klient może wykorzystać formularz odstąpienia).  Zwrot produktów w formie przesyłki kurierskiej pobraniowej nie będzie akceptowany.

Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez VIVECA Sp. z o.o. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy powiadomieni o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba, że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeśli Kupujący wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym www.beautyukcosmetics.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

VIVECA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Kupującego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.